Uncategorized

Indhold i en af vores standard RUP iterationer

Nedenstående er det overordnede format for iterationer vi arbejder med på et RUP projekt.

1. Assessment og eventuel tilpasning af processen.
2. Vurdering af use cases fra foregående iteration om de skal videreimplementeres i denne implementation.
3. Planlægning af iteration.
4. Implementation af eventuelle kritiske rester fra foregående iteration.
5. Implementation af use cases for iteration.
6. Etablering af baseline (executable, codebase og database ).
7. Review af iterationens resultater.
8. Opdatering af prioriteter samt krav baseret på resultatet af review.

Vi arbejder fortrinsvist med iterationer af 2 ugers varighed og vi oplever at ovenstående giver en god sammenhæng i en iteration og 2 ugers iterationerne giver en gunstig rytme på vores projekter.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s